Sajtóközlemény

Élőflórás élelmiszeripari anyagok formázásának, hőkezelésének és továbbításának automatizálása az ipar 4.0 követelményei szerint

2019.01.01.

„Élőflórás élelmiszeripari anyagok formázásának, hőkezelésének és továbbításának automatizálása az IPAR 4.0 követelményei szerint” című projektjével a Ledora Plus Kft, az Energotest Diagnosztikai és Automatizálási Kft, és a Szent István Egyetem alkotta konzorcium 600,7 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című, GINOP-2.2.1-18 pályázati felhívás keretein belül. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg Egerben.

A projektben tanulmányozott reológiai jellemzők és a hozzá kötődő automatizálási feladat általánosan is használható tudásanyagot ad, a lágy állagú sütőipari tészták formázhatóságának vizsgálatában. A hosszú érlelésű tészták feldolgozhatóságának gátat szab a szabálytalan bélzet szerkezetből adódó méret és tömegkülönbözőség. A projekt céljához szorosan kapcsolódik a megfelelő kapacitással rendelkező, a technológiai folyamatba beilleszthető spirál felépítésű gyorsfagyasztó berendezés tervezése, beszerzése. A technológiai folyamat során utolsó lépésként kerülnek a termékek gyorsfagyasztásra. A vizsgálat, illetve a fejlesztés tárgyát képezi egy olyan berendezés, amely a lehető leggyorsabban lehűti a termékeket a kívánt hőmérsékletre. A kapacitás mellett sok tényező befolyásolja a hűtés illetve fagyasztás sebességét, ezért ennek meghatározására a legmegfelelőbb módszert kell kiválasztani. A hűtési sebesség minden terméknél egyedi, mert a különböző méretű, víztartalmú, sütési fokú vagy töltelékű termékek más-más hőfizikai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek mind-mind nagymértékben befolyásolják a hűlési folyamatot. A magas víztartalmú termékekben a speciális nagy levegőbuborékokat tartalmazó termékekben a kristályképződés teljesen másként zajlik le, így ennek megismerése fontos kutatási feladat. A megfelelő légsebesség, a levegő irányának változtatása is befolyásoló tényező, melynek feltérképezése ipari érdek is. Célunk tehát egy olyan adatbázis létrehozása, amellyel könnyen behatárolható, hogy az adott termék, adott összetevőkkel, meghatározott kezdő hőmérséklettel mennyi időt kell, hogy bent töltsön a spirálfagyasztóban, a fagyasztó üzemidejétől és technológiai paramétereitől függően, hogy elérje a megfelelő általunk meghatározott hőmérsékletet. A termékek gyártásakor használt kovászolásos technológiának részletes tanulmányozása, megismerése után annak módosítása irányított fermentációval, szelektált baktériumtörzsek és enzimkészítmények felhasználásával továbbfejleszthető. A projekt eredményeképp kialakításra kerülő fagyasztási technológia, valamint a projektben felhalmozott tudás a sütőipari ágazaton túl nemzetgazdasági szinten is hasznosítható, alkalmazható.

A projekt céljait a konzorcium együttműködésben valósítja meg. Az alapanyag és a végtermék vizsgálatait laboratóriumi körülmények között kísérleti vizsgálatokkal követik nyomon. Az itt előállt adatoknak, következtetéseknek és fejlesztési javaslatoknak megfelelően kifejlesztik az eredmények ipari környezetbe történő beillesztését, a gyárthatóság feltételeinek kidolgozását. A projekt 39 hónap alatt 880,8 millió Ft összköltséggel, 600,7 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.ledoraplus.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Németh Anett
Tel.: 06 36 515 432
email: info@ledoraplus.hu